logo
logo
Visie op zorg

Goede zorg is iets tussen mensen onderling en wordt bepaald door de mate waarin de zorgverlener zich weet te verplaatsen in de belevingswereld van de zorgvrager en in dat kader een relatie weet aan te gaan. Dat is voor gezonde mensen al moeilijk genoeg, maar vormt het kernprobleem bij zorg de voor mensen met dementie. Zowel voor mantelzorgers als voor professionals. Er is een enorme kennis- en begripskloof tussen de gezonde buitenwereld en de belevingswereld van mensen met dementie.

logo

De Alzheimer Experience heeft tot doel deze kennis- en begripskloof te versmallen. Het is een interactieve, transmediale productie die je doet ervaren wat het is om Alzheimer te hebben.

De Alzheimer Experience is een initiatief van wetenschapper en auteur Anne-Mei The en ondernemer Marco Ouwehand. Anne-Mei's onderzoek is de onderbouwing van het bestaansrecht van en de visie achter de Alzheimer Experience.